Oprogramowanie‎ > ‎

VisualStudio

W nielicznych przypadkach, kiedy będzie potrzebne programowanie czegoś w Windows, preferowane będą C#/.NET 3.5 oraz środowisko Microsoft Visual Studio 2010. W drugiej kolejności VS2008. 

Dostęp do pełnych wersji tych programów studenci WEMIF mają przez MSDNAA (inne wydziały organizują taki dostęp niezależnie i we własnym zakresie).