Dodatki‎ > ‎

MMA7660

Układ MMA7660 to coś więcej niż zwykły akcelerometr. Jest to niewielki (3x3mm) element, który oprócz pomiaru przyspieszeń w osiach X-Y-Z wykonuje najbardziej przydatne obliczenia i przekształca wartości przyspieszeń na informację postaci: "urządzenie leży na plecach", "urządzenie jest zorientowane poziomo, lewym bokiem w dół", "urządzeniem potrząśnięto", "wykryto puknięcie wzdłuż osi X" itp.
Interfejs komunikacyjny to I2C, pobór prądu maksymalnie ok. 0.3 mA.

Poniżej przykładowa płytka uruchomieniowa o wymiarach 12x5 mm (oraz zmontowany układ), ułatwiająca podłączenie układu do systemu mikroprocesorowego. Wystarczą 4 przewody (zasilanie, masa, SDA, SCL) oraz opcjonalnie sygnał INT (sygnalizacja przerwania). Jeśli zasilanie jest dobrej jakości, to można zrezygnować z 2 kondensatorów większej pojemności oraz dławika, płytka może być wtedy jeszcze mniejsza i lżejsza.

Układ jest dość łatwy do uruchomienia — wystarczy wpisać wartość do jednego z rejestrów sterujących (adres 0x07) oraz odczytywać 1 lub 4 kolejne rejestry (adresy 0x00..0x03).
Przykładowe odczyty z układu w postaci wartości przyspieszeń X, Y, Z oraz bity rejestru statusu wyświetlone w 'przyjaznej' formie:

-08  10  16 [Front  ] [landscape right] [   ] [     ] 
-02 -02  28 [Front  ] [landscape right] [   ] [shake] 
-14  14  09 [Front  ] [landscape right] [   ] [     ] 
-25  16  13 [Front  ] [portrait norm  ] [   ] [     ] 
-18  27  29 [Front  ] [portrait norm  ] [   ] [shake] 
-17  09  14 [Front  ] [portrait norm  ] [   ] [     ] 
 31  06 -16 [Back   ] [portrait inv   ] [   ] [shake] 
 09 -07  09 [Front  ] [portrait inv   ] [   ] [shake] 
-32  30  31 [Front  ] [portrait inv   ] [   ] [shake] 
-30  16  29 [Front  ] [portrait inv   ] [   ] [shake] 

Ze względu na niewielki pobór prądu układ ten świetnie nadaje się jako 2-osiowy czujnik przyspieszenia w bezprzewodowych urządzeniach zasilanych z baterii.